top of page

Nejlepší vlastností života je nepředvídatelnost. Co přijde zítra, bývá vždy tak trochu překvapením. Denně čelíme novým výzvám a situacím, které musíme zvládnout. Zároveň však máme touhy, přání a jasnou představu o budoucnosti. Chceme žít život podle vlastních vizí.

Abychom to dokázali, musíme se naučit pokládat si správné otázky. Každý z nás má přání a cíle. Studium dětí na prestižní univerzitě, nové auto, příjemnější bydlení nebo častější cestování. To vše stojí peníze, hodně peněz. Aby vše nezůstalo jen na papíře, je třeba efektivně využívat současných finančních zdrojů. Nejdůležitější je však tyto cíle správně definovat – jen v tom případě lze nastavit správnou strategii a kráčet jistě za svým cílem. Sestavením Auditu privátních financí vše teprve začíná.

Co Vám naše služba konkrétně přinese?
Privátní finanční audit zahrnuje řešení všech oblastí týkající se vašich privátních financí. Od financování, přes investice, řešení penze až po ochranu před rizikem ztráty či snížení příjmu a majetku. Vše vychází z přesné definice cílů, kterých chcete dosáhnout. Musíme je společně poznat - včetně vašich finančních možností. Úkolem pro nás je pak hledat taková řešení, která vám nakonec přinesou rychlejší a efektivnější jejich dosažení finančních cílů, a to při zachování vysoké míry bezpečnosti realizace.

V rámci výstupu Auditu privátních financí zjistíte:


• zda i Vám hrozí ztráta části státních důchodů (starobního, invalidního, sirotčího)
• zda i ve Vaší evidenci u ČSSZ existují „bílá“ místa, díky kterým můžete reálně přijít o část peněz, na které máte za své celoživotní odvody nárok
• zda je i pro Vás reálné zajistit si finanční nezávislost na státu a získat doživotní rentu
• zda i Vaše peníze vydělávají tolik, kolik by mohly
• zda je i Vaše investiční portfolio správně nastaveno z hlediska výnosů i bezpečnosti
• zda neplatíte za úvěry více než musíte - vždy je šance vymyslet úvěrovou konstrukci, která Vám přinese nižší měsíční splátku nebo umožní získat vyšší úvěr
• zda je Vaše nastavení zajištění rizik správné a přesné - máte nyní jistotu, že by u Vás v žádném případě nemohlo dojít k tzv. „podpojištění“ nebo „přepojištění“?
• zda máte zajištěn dostatečný příjem k pokračování ve Vašich plánech, pokud by se cokoliv nepříjemného v životě přihodilo


Audit privátních financí převyšuje svým rozsahem většinu konkurenčních služeb na úrovni zprostředkování produktů, které se pouze schovávají za pojmem finančního poradenství. 

zajištění příjmu

I sebelepší plány v životě mohou kdykoli zkrachovat na situacích, které bychom běžně nepředpokládali. V otázce privátních financí a plnění si finančních cílů se jedná o situace, které mohou způsobit výpadek či snížení vašich příjmů nebo dokonce ztrátu vašeho majetku. Místo jeho budování jste pak donuceni se koncentrovat na jeho záchranu nebo musíte omezit investiční plány a realizace vašich cílů se začíná oddalovat o několik let. Jakmile budeme znát potenciální finanční dopad jednotlivých rizik na váš rozpočet, můžeme začít hledat řešení. V rámci privátního finančního auditu pojmenujeme všechna možná rizika, vyčíslíme jejich dopad a nastavíme taková řešení, která vám pomohou případné finanční ztráty v nepříjemných situacích prakticky eliminovat. Budete mít k dispozici komplexní "záchranný plán", který bude dávat jistotu, že vás na cestě ke splnění cílů nemůže nic překvapit ani zastavit.

bottom of page