top of page

Za celý život odvede průměrný Čech téměř pět milionů korun do důchodového pojištění. Většina z nás neví, na co má za své odvody nárok. Prakticky nezná základy a principy důchodového systému a toho, co z něj vyplývá. Prostě jen platíme, ale nevíme. V této věci plně spoléháme na stát. Ale i tady platí přísloví „Důvěřuj, ale prověřuj!“ Díky chybám a nedostatkům v centrální evidenci České správy sociálního zabezpečení přichází lidé až o 10 % důchodů, na které mají za celoživotní odvody nárok. Tyto chyby mohou i Vás připravit o stovky tisíc korun. To, jaký důchod nakonec dostanete, ovlivňují dvě proměnné. Jsou to výpočtový základ a doba pojištění. Vypadá to jednoduše, ale není. Existuje totiž celá řada faktorů, které tyto dvě hodnoty v průběhu celého Vašeho života ovlivňují. Pokud o nich nevíte, můžete si už v průběhu aktivního života „zadělat“ na trvalé snížení Vašeho důchodu. To jsou chyby, které pak už nelze vrátit zpět. Výpočet důchodu je jedna věc, tou druhou je znalost, jak a kdy odejít do důchodu. Možná si říkáte, co je na tom složitého? Je doslova „umění odejít do důchodu“. Správné načasování a výběr nejvýhodnější varianty (předčasný důchod, předdůchod, přesluhování, dobrovolné důchodové pojištění apod.) může znamenat dokonce dřívější odchod do penze, aniž by Vám poklesl důchod. Zajímavé, viďte?

V čem konkrétně Vám můžeme pomoci?

• požádáme ČSSZ o Váš aktuální Informativní osobní list důchodového pojištění

• provedeme kontrolu dosavadní doby pojištění evidované u ČSSZ

• v případě nezaznamenaných dob pojištění Vám poradíme, jak je doplnit a jak postupovat při jejich prokazování

• provedeme kontrolní orientační výpočet výše Vašeho starobního důchodu na úrovni letošního roku

• zpracujeme analýzu konkrétních faktorů, které ovlivňují výši vašeho důchodu              

• zpracujeme modelaci vlivu těchto faktorů na budoucí vývoj výše důchodu

• navrhneme Vám konkrétní opatření k získání co nejvyššího důchodu od státu

• navrhneme Vám optimální postup při odchodu do starobního důchodu

• vypočítáme Vám nejvýhodnější okamžik odchodu do důchodu na základě porovnání jednotlivých možných variant (předčasný důchod, přesluhování, tzn. kombinace důchodu a výdělečné činnosti, předdůchod, evidence na úřadu práce, dočasná pracovní neschopnost, dobrovolné důchodové pojištění)

bottom of page