top of page

Žijeme v době, kdy zaměstnavatelé mají nouzi najít zaměstnance, fluktuace personálu je abnormálně vysoká (dosahuje 25 % ročně), průměrná mzda roste, zaměstnanecké benefity se rozšiřují tak, aby byl personální stav stabilizovaný. Ruku v ruce však roste počet exekucí, které představují významný problém. U výrobních firem není neobvyklé, že se s exekucí potýká až třetina personálu. Finančně gramotný zaměstnanec představuje pro firmu vyšší stabilizaci, stejně jako snížení administrativních nákladů. Benefit v podobě zvýšení finanční gramotnosti, který korporacím nabízíme zdarma k Auditu sociálního pojištění, bývá vedením často označován jako oboustranně prospěšný „sňatek z rozumu“ a kvalitní investicí zaměstnavatele do zaměstnance.

Seznamte se s programem Audit sociálního pojištění. V korporacích poskytujeme zaměstnancům odborné poradenství v oblasti zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení. Na základě údajů získaných z Informačního osobního listu důchodového pojištění můžeme v úvodní fázi jednání ve firmě podrobně seznámit klíčové osoby s případnými nedostatky v evidenci ČSSZ. Chyby z neznalosti zákona a jejich kombinace totiž způsobují výplatu nižších důchodů, než na které máme nárok. Úhrada za zpracování Auditu sociálního pojištění je ze strany zaměstnavatele pouze jednorázová, ale pro zaměstnance představuje celoživotní přínos. Bude z ní totiž profitovat i po skončení produktivní časti života, tzn. v době, kdy bude pobírat starobní důchod od státu.

bottom of page