top of page

Na čem stavíme?
Při návrhu ideálního portfolia se držíme desetiletími ověřenými zásadami úspěšného investování. Nespekulujeme, neriskujeme, využíváme příležitosti z celého světa a hlavně držíme nastavenou strategii. Jak říká Warren Edward Buffett, jeden z nejúspěšnějších investorů světa: „Akciový trh je nástroj na přesun peněz od netrpělivých k trpělivým“. Při návrzích portfolií vycházíme z metodiky, která je založena především na pečlivé diverzifikaci investic, výběru vhodné investiční strategie a jednotlivých fondů. Klíčová je správná strategická alokace a následně systematický výběr fondů do portfolia. Musí splňovat, co se od nich očekává - dosahovat zajímavého výnosu v období růstu trhů a současně nepodléhat zbytečně vysoké volatilitě a poklesům trhu v obdobích ekonomické nestability.

Jak a kam lépe investovat?
Aby Vám peníze přinesly skutečně kýžený výsledek a splnění všech cílů, je potřeba striktně dodržovat investiční disciplínu. Každá investice se posuzuje podle tří kritérií – výnos, riziko, likvidita. Všeobecně platí, že čím vyšší výnos, tím vyšší riziko. Na druhé straně příliš konzervativní postoj může způsobit, že výnos nepokryje ani inflaci, která nenápadně „požírá“ Vaše úspory. Při konečném výběru vhodných investičních nástrojů je nejdůležitější důkladná znalost investora samého. Každý z nás je jiný a každému „sedí“ něco jiného. Máme jiné cíle a finanční možnosti, máme jiný postoj k riziku a jinak jej vnímáme. To všechno jsou faktory, které musíme zohlednit v rámci privátního finanční auditu. Na jeho základě pak můžeme i pro Vás vytvořit optimální a na míru ušité investičního portfolio, které Vám pomůže ke splnění životních cílů.

bottom of page