top of page
Základní audit privátních financí.png

Odhaluje skryté rezervy, které ostatním unikají. Přináší rychlejší a efektivnější dosahování cílů a celkově vyššího majetku. K tomu využíváme nejen soukromých zdrojů klienta, ale v prvé řadě usilujeme o maximalizaci nároků plynoucích ze státního důchodového zabezpečení a optimalizaci plateb na sociální pojištění. Pomáháme tak klientům získat od státu co nejvyšší penzi a následně řešíme soukromé zabezpečení. I základní audit převyšuje rozsahem většinu konkurenčních služeb na úrovni zprostředkování produktů, které se pouze schovávají za pojmem finančního poradenství. Využívají jej většinou klienti, se kterými se zatím osobně neznáme a nepřišli na základě doporučení. Poradci se zpravidla kompletně svěří s celou finanční situací až časem. Stejně tak je vhodný pro klienty, kteří se chtějí omezit na návrh a pouhé zprostředkování jednoho řešení konkrétní potřeby nebo cíle a nemají zatím zájem o dlouhodobou komplexní spolupráci.

bottom of page