top of page
Základní audt penze.png

Prvním pravidelným příjmem v penzi, na který se můžete spolehnout, je starobní důchod. Důchodové pojištění je součástí odvodů na sociální pojištění. To musíme platit všichni - ať už jsme zaměstnanci, OSVČ či majitelé firem - kromě dětí, studentů a důchodců. Odvádíme relativně hodně, celkem 29,2% našeho hrubého příjmu. Člověk s průměrným platem odvádí měsíčně na důchodové pojištění 10 000 korun, ročně to dělá 120 000 Kč a za celý produktivní život je to skoro 5 milionů korun. Říkáte si, že je to „pořádný ranec“? Ano, je to obrovská částka. Zajímavý na tom je fakt, že na jedné straně odvedeme za celý život takové množství peněz do důchodového pojištění a na straně druhé vůbec nevíme, na co máme za své odvody nárok. Většina z nás prakticky nezná základy a principy důchodového systému a toho, co z něho pro nás vyplývá. Prostě platíme, ale nevíme. V této věci spoléháme na stát. Ale i tady platí přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“.

bottom of page