Přesné finanční poradenství

„Když se budeš trefovat do každého štěkajícího psa, do cíle nedojdeš.“ Turecké přísloví

Z hlediska financí je rodina vlastně takovou malou firmou. Dobře hospodařící společnost má svého finančního ředitele a každý rok si nechává zpracovat finanční audit hospodaření. Stejně tak by si audit privátního hospodaření měla nechat pravidelně zpracovat každá rodina či jednotlivec. Získáte tak přehled a jistotu, že nepřicházíte zbytečně o peníze, dosahujete efektivně svých finančních cílů a váš privátní majetek rok od roku narůstá.

Komplexní zpráva o aktuálním stavu důchodového pojištění klienta

Komplexní finanční audit je ve spojení s našimi odbornými metodikami skvělým analytickým nástrojem pro všechny klienty, kteří ocení odbornost, prvotřídní a komplexní servis a uvědomují si výhody a přínos dlouhodobé komplexní spolupráce. Nejspíš se shodneme, že je potřeba finanční audit i do budoucna aktualizovat, ale platí to i zpětně. Budou-li vstupními daty pouze vaše aktuální příjmy (bez zohlednění kompletní evidence ČSSZ o vašich odvodech v minulosti) a nebudeme-li pracovat s přesnými vstupními údaji, nebudou přesné ani výstupy auditu. Díky službě s názvem KOMPLEXNÍ ZPRÁVA O AKTUÁLNÍM STAVU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ KLIENTA (viz záložka Penze) zjistíme, jaké údaje o vaší osobě ČSSZ eviduje. Pomůžu vám pak napravit případné nedostatky a zjistím přesné nároky v případě výplaty dávek a důchodů ze státního systému - nyní i v budoucnu. Není to podstatné jen kvůli výši starobního důchodu, ale klíčové z pohledu správného nastavení pojištění s ohledem na možné výplaty invalidních, vdovských/vdoveckých či sirotčích důchodů.

Privátní finanční audit

Základní finanční audit

Na trhu unikátní služba PRIVÁTNÍ FINANČNÍ AUDIT odhaluje skryté rezervy, které ostatním unikají. Přináší rychlejší a efektivnější dosahování cílů a celkově vyššího majetku. K tomu využívám nejen soukromých zdrojů klienta, ale v prvé řadě usiluji o maximalizaci nároků plynoucích ze státního důchodového zabezpečení (prvního důchodového pilíře) a optimalizaci plateb na sociální pojištění. Pomáhám tak klientům získat od státu co nejvyšší penzi a následně řešíme soukromé zabezpečení.

I základní audit převyšuje rozsahem většinu konkurenčních služeb na úrovni zprostředkování produktů, které se pouze schovávají za pojmem finančního poradenství. Základní finanční audit využívají většinou klienti, se kterými se zatím osobně neznáme a nepřišli za mnou na základě doporučení. Poradci se zpravidla kompletně svěří s celou finanční situací až časem. Stejně tak je vhodný pro klienty, kteří se chtějí omezit na návrh a pouhé zprostředkování jednoho řešení konkrétní potřeby nebo cíle a nemají zatím zájem o dlouhodobou komplexní spolupráci.

Komplexní finanční audit

Specializuji se na poradenství klientům, kteří mají zájem o dlouhodobou správu privátního majetku. Klíčovými faktory jsou přesnost, bezpečnost a kontinuita. Fyzickým i právnickým osobám umožňuji jednoduše získávat nové výhody a příležitosti. Vytvářím koncepční řešení pro zaměstnance i podnikatele a jejich rodiny, zajišťující ochranu a stabilitu osobních financí. Stavebním kámenem pro plnohodnotné poradenství s ohledem na více než jednu vaši potřebu či cíl je KOMPLEXNÍ FINANČNÍ AUDIT.

Nezbytným předpokladem jeho dlouhodobě správného nastavení je, že při každé větší či menší změně ve vaší finanční, majetkové či osobní situaci zkonzultujeme možné dopady a provedeme servisní aktualizaci vašeho finančního auditu. Získáme tak jistotu že nezestárne a bude držet krok s vaším životem a finančními potřebami. Součástí auditu je ucelený návrh řešení včetně průběžné aktualizace a servisu k sjednaným smlouvám. Pokládám za klíčové, aby každý můj klient dostal odpovídající informační a konzultační podporu, a to včetně administrativního servisu.

Služby - Finanční audit

Renta a penze

Renta a penze

Celý vyspělý svět se potýká s otázkou stárnutí obyvatel. Prakticky celé Evropě hrozí kolaps penzijního systému. Státy zcela evidentně ztrácejí schopnost postarat se řádně o seniory a naše země není výjimkou. Vláda dlouhodobě deklaruje, že státní důchody budou oproti průměrnému platu klesat. Státní penze jsou nízké již dnes a řada důchodců má díky tomu existenční problémy. Spoléhat se na to, že se stát o nás všechny v době důchodu postará, je špatná strategie. Nabízíme jiné řešení. Spolehněte se sami na sebe a zajistěte si vlastním přičiněním důstojný život i v důchodu.

Bydlení

Bydlení

Mít svůj prostor k bydlení je jednou ze základních potřeb každého člověka. Souvisí nejen s nezbytným pocitem bezpečí a touhou mít se kam vracet, ale je také výrazem svobody a nezávislosti. Získání vysněné vlastní střechy nad hlavou je pro většinu z nás největší životní investicí. Proto bychom měli správnému plánu financování, výběru řešení i jeho dodavatele věnovat tu nejvyšší pozornost a náležitě se na vše připravit. Spolupracuji s řadou bank a pomůžu vám nejen najít nejvýhodnější nabídku, ale i vyřídit nezbytné papírování.

Zajištění rizik

Zajištění rizik

I sebelepší plány v životě mohou kdykoli zkrachovat na situacích, které mohou způsobit výpadek či snížení vašich příjmů nebo dokonce ztrátu majetku. Jakmile zjistím potenciální finanční dopad jednotlivých rizik na váš rozpočet, pojmenuji všechna možná rizika, vyčíslím jejich dopad a nastavím taková řešení, která vám pomohou případné finanční ztráty v nepříjemných situacích prakticky zcela eliminovat. Budete mít k dispozici komplexní "záchranný plán", který bude dávat jistotu, že vás na cestě ke splnění cílů nemůže nic překvapit ani zastavit.

Spoření

Spoření

Inflace je celohospodářským problémem, který představuje pro peníze neustálé nebezpečí. Zadlužení státu se prohlubuje, narůstá daňové zatížení. Pro klienty připravuji investiční řešení „šité na míru“ jimi požadovaných finančních cílů. Ať už se jedná o pravidelné investování s cílem vytvoření dostatečné rezervy na penzi, vytvoření studijního fondu k pokrytí nákladů vzdělání dětí nebo efektivní ochranu a zhodnocení volného kapitálu, jsem připraven vám poskytnout profesionální řešení.

Další služby

Životní pojištění

Životní pojištění

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Úvěrové pojištění

Úvěrové pojištění

Půjčky a úvěry

Půjčky a úvěry

Investiční produkty

Investiční produkty

Osobní účty

Osobní účty

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Povinné ručení

Povinné ručení

Občanská odpovědnost

Občanská odpovědnost

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Odpovědnost vůči zaměstnavateli

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat

Kontaktní formulář

Napište mi prosím svůj dotaz, spojím se s Vámi co nejdříve to bude možné.