top of page

Podpojištění majetku

Současné ekonomické podmínky dopadají na průmyslová odvětví i domácnosti. Inflační vlivy skokově zvyšují ceny energií, materiálů, výrobků i služeb. To se přirozeně promítá i do pojištění. Během posledního roku dramaticky vzrostly náklady na výstavbu bytů a rodinných domů. Za posledních pět let stouply ceny bydlení v Česku o více než polovinu a týká se to i Brna. Rozdíl hodnot činí za poslední rok 32 %. Zvýšily se i ceny za vybavení domácností.

Podle České asociace pojišťoven je třetina nemovitostí nesprávně pojištěna a třetina vůbec. Na ochranu majetku nemyslí dokonce celá polovina domácností. Na tuto alarmující skutečnost už upozorňují dokonce i pojišťovny. Nejen po přírodních katastrofách typu tornáda či záplavy plošně žádají zprostředkovatele, aby občany seznámili s hodnotou jejich majetku a rizikem podpojištění. Proto jsem pro klienty zpracoval jednoduché vysvětlení, které jsem i vám zpřístupnil níže.

Máte pocit, že by pojištění Vašeho majetku potřebovalo revizi? Během několika minut umíme zabezpečit takovou ochranu, která pro vás bude v případě pojistné události skutečnou pomocí. U všech pojišťoven, také pro jejich stávající klienty a bez papírování. Pro využití trvalé slevy na pojištění majetku a odpovědnosti ve výši 50 % nás obratem kontaktujte. Můžeme se potkat osobně nebo online. Jedná se o časově omezenou nabídku, kterou jsme připravili ve spolupráci s producenty.

Snímek obrazovky 2022-01-17 v 19.53.42.png

"K podpojištění dochází v době pojistné události, pokud je pojistná částka nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. Pojistitel sníží pojistné plnění v poměru, v jakém  je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak."

Zákon o poj. smlouvě č. 37/2004 Sb.

(pro PS sjednané do 31. 12. 2013) – § 41 

"Pokud je pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. To neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude." 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

(pro PS sjednané od 1. 1. 2014) – § 2854 

bottom of page