top of page

O důležitosti spoření si na důchod svědčí i obliba III. důchodového pilíře, do kterého ke konci roku 2013 vstoupilo již téměř pět milionů obyvatel. Vzhledem k demografickému vývoji, stárnutí populace a zvyšování věku odchodu do důchodu je dnes spoření na důchod víceméně nezbytností. Kromě státu vám může k penzijnímu připojištění přispívat také váš zaměstnavatel.

 

Výše příspěvku závisí na zaměstnavateli, není nijak regulována státem. Do výše 50 000 Kč ročně nepodléhá příspěvek platbám sociálního ani zdravotního pojištění. Pro firmu jsou tyto příspěvky daňově uznatelným nákladem. K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek.

bottom of page