COVID-19

Upozornění na omezení provozu kanceláře

Vážení klienti, s ohledem na omezení obchodu a služeb v ČR si vás tímto dovoluji informovat, že na činnost zprostředkovatele finančních služeb a poskytovatele realitních služeb nemá toto nařízení přímý dopad. V praxi to znamená, že moje kancelář tak zůstává nadále v provozu. Je však  nezbytné dodržovat státem určená pravidla a aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech než jsou 2 metry. Proto až do odvolání neakceptuji jakékoli osobní schůzky, u kterých jsme se spolu předem nedohodli na jejich přesném termínu a čase. Rezervaci můžete provést telefonicky, případě elektronicky na tomto webu. Děkuji za pochopení. Marek Rys, jednatel Consulting4Life s.r.o.